PRIVACY VERKLARING

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Gromax is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy verklaring welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.

DOEL

Gromax vraagt en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u ze verstrekt of waar u expliciet toestemming voor geeft.

HUREN VAN MATERIEEL

Zo is het voor het huren van materieel noodzakelijk om uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te hebben, Wij willen immers weten waar ons materieel naartoe gaat en wie het in gebruik heeft. Ook voor aflevering van ons materieel zijn adresgegevens nodig en uiteindelijk voor de factuur. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van Gromax of van derden die door Gromax zijn ingehuurd bewaard. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

WEBSITEBEZOEK

Het collecteren van persoonlijke informatie:

Wanneer u gromaxverhuur.nl bezoekt, wordt uw IP adres samen met de datum en tijd gelogd in een register. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om trends te analyseren, ter verbetering van deze website. De tracktracé bewegingen en verzameling van breed demografische informatie is voor intern gebruik. Het belangrijkste is dat aan geen van de IP adressen persoon gevoelige informatie wordt gelinkt.

Links naar websites van derde partijen:

Wij hebben op deze website links geplaatst van derde partijen voor gebruik en ter referentie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van deze websites. U dient er dan ook van op de hoogte te zijn dat de privacy verklaringen op andere websites kunnen afwijken ten opzichte op die van ons.

GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

Gromax deelt geen gegevens met andere commerciële partijen. Alle gegevens die Gromax verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht of noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en Gromax te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Zo zal een transporteur de naam van uw contactpersoon en adresgegevens nodig hebben voor het afleveren van een bestelling.

Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen. Voor de gegevens die we van u verzamelen, is deze wettelijke bewaartermijn zeven jaar.

Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft Gromax uitbesteed aan derden. Gromax zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

AANPASSEN GEGEVENS; UW RECHTEN

U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toegestaan). Ook kunt u aangeven dat Gromax de verwerking van uw gegevens moet stoppen en kunt u Gromax vragen om de overdracht van uw gegevens aan derden te stoppen (voor zover dit niet nodig is voor financiële afhandeling of zolang de huur van materieel loopt).

CONTACT OVER PRIVACY

Voor al uw vragen over dit privacystatement kunt u terecht bij de vestiging van Gromax waar u huurt.

MEER INFORMATIE OVER PRIVACY?

Op de volgende websites kan u meer informatie over cookies en privacy vinden:

Gromax kan dit privacy statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.